Çift Anadal

Çift anadal programları, lisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir. Çift anadal programına katılarak başarılı olan öğrencilere iki anadal için iki ayrı diploma verilmektedir. Öğrenciler bu sayede iki anadal programında aynı anda eğitim görmüş olurlar. Çift anadal programları farklı Birimlerdeki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi aynı Birimdeki lisans programları arasında da yürütülebilir.

Başvuru Yeri ve Süreci:

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Çift anadal başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür.

Değerlendirme Süreci:

Çift anadal programına başvurabilmek için GANO'nun en az 3,00 olması gerekir. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. (Üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz.)

Sonuçlandırma ve Bildirim:

Başvuru kriterleri çift anadal programına uygun olan ve başvuruları Birim Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrencilere programa kabul edildikleri üniversitemiz web sayfasının duyurular kısmındanduyurulur. 


Takvim: İlgili tarihler üniversitemiz akademik takviminden takip edilmelidir. 

 

İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi


Bu sayfa Translation and Interpreting (German Language) tarafından en son 01.04.2019 09:52:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM