Kitaplar

 

Doç. Dr. Sevinç ARI'nın çıkarmış olduğu kitaplar:

 

Çeviri ve Kültürel Semboller

Sembolik formlar sosyolojisi, toplumsal soyutlukların değil, somut ve yaşadığımız dünyanın sosyolojisidir. Sembolik formlar, yaşadığımız kültürlerdeki sembollerin, sembollere yüklenen anlamların, davranışlarımızı ve metinleri etkileme biçimidir. Metinler üzerinden sosyolojik bir çözümlemeden söz edecek olursak; söz konusu sembol değerler bize, toplumsal kültürün canlı yaşama yüklediği anlamlar ve insanların bu anlamlarla hayata bakışını ifade ederler. Her toplumun kendi kültürüne özgü sembolik değerleri ve bu değerlerin toplumdan topluma kesin çizgilerle farklılaşması, hatta kendi içinde bile farklılaşması, toplumların durağanlığından çok dinamizmini göstermektedir. Özellikle, çeviri aracılığıyla sembol aktarımı, sembollerin birbirleriyle karşılaşmalarını, kültürlerin kendi sembol değerlerinin farkına varmalarını sağlamakla, toplumsal örgüyü daha değerli hale getirmektedirler. Örneğin, spor müsabakalarında çalınan ulusal marşlar, ulusların sembolik değerlerinin canlılığını gösteren ve her ulusun kendine özgü, farklı fakat aynı derece değerli, anlam yüklü formları olarak ortaya çıkarlar.

                                

 

 

Çeviri Sosyolojisi

Bu kitap, sosyoloji, çeviribilim ve çeviri sosyolojisi alanında birçok bakış açısını yoğurarak, bilimsel bakış açılarını günümüz modern sosyoloji kuramlarıyla sentezleyen, yeni bir kuramsal bakış sunmaktadır. Kitabın özgünlüğü, yazarının içinde yetiştiği akademik ekolün diyalektik bakış açısıyla, yıllar süren sıkı ve titiz bilimsel çalışmaların sonucunda oluşan yeni bir çeviri kuramı olmasıdır. Çeviri Sosyolojisi başlığı, bir derlemenin değil, diyalektik ve özgün bir kuramsal bütünün adıdır.

                                        

 

 

                                     

 

 

 

Bölüm Başkanımız Sayın Sueda ÖZBENT'in yapmış olduğu kitap çevirileri:

 

Sakallı Kadın Renan Demirkan

Genç bir fotoğrafçı ve küçük bir kızın annesi olan Anna, Kuzey Denizi adalarından birine gezmeye gitmiştir. Ailesinin parçalanmasından dolayı halen bunalımdadır. Endişeler ve gelecek korkuları altında ıstırap çekmektedir...Sakallı Kadın, Aktris Renan Demirkan'ın ilk başarılı yapıtı "Üç Şekerli Demli Çay" adlı kitabından sonra ikinci kitabı.

 

                                      

 

 

 

Beden Dili ( Davranış Anahtarı) Prof.Dr.Otto Schober

İnsanlar konuşma yoluyla gerçek düşüncelerini gizleyebilirler. Beden dili ise asla yalan söylemez. Gerçekten de her insan davranışlarıyla, amaçladıklarını, kendisini etkileyen şeyleri düşündüğünü ve hissettiğini kelimelerden daha açık bir şekilde belli eder. Bu sessiz fakat çok şey anlatan dolaysız beden dilini anlamak için sinyalleri tanımalı, doğru yorumlamalı ve kendimizinkileri ise bilinçli olarak yönlendirmeye çalışmalıyız. Yazar, gözlemlenmiş deneyimlerinden ve bilimsel açıdan kesinlik kazanmış bilgilerinden yola çıkıyor. Birçok örneklemelerle beden dilinin varlığının anlamını açıklıyor. Bu kitap, başkalarının davranışlarını doğru yorumlamak, kendininkileri ise bilinçli yönlendirmek isteyen herkes için gerekli olan bilgileri aktarıyor.

                                        


Bu sayfa Translation and Interpreting (German Language) tarafından en son 08.11.2019 15:46:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM